Hälsa

Sklerosering injektionsbehandling

Ådernät finns hos många människor och är helt ofarliga, men upplevs av många som missprydande. Ådernät är spindelliknande, utvidgade blodkärl i hudens yttersta lager.

Orsaker

Bidragande orsaker till ådernät kan vara hormonförändringar, graviditet, övervikt eller åderbråck.

Hur fungerar behandlingen

Vi börjar med en undersökning / konsultation där vi går igenom dina besvär och tittar på kärlen som du vill få behandlade. Om vi bedömer att du kan bli hjälpt med injektionsbehandlingen gör vi tillsammans en plan för din behandling. Vid behandlingstillfället injiceras Aetoxysklerol i de berörda kärl. Injektionen irriterar kärlväggarna och får dem att dra ihop sig. När flödet i kärlen upphör kommer det förtvina och försvinna. Injektionen sker med en mycket tunn nål som sticks in i kärlet som ska behandlas. Själva injektionen är inte smärtsam men det kan svida något.
Yttre kompression, stödstrumpor och elastisk binda hjälper till att öka effektiviteten. Behandlingen tar cirka 30 minuter. Ofta kan flera behandlingar behövas för att nå önskvärt resultat, beroende på ditt ursprungsläge. I vissa fall kan enskilda behandlingstillfällen vara tillräckligt. Behandlingen kan uppreppas efter 8 veckor.


Att tänka efter behandlingen

Du rekommenderas att vila från träning i tre dagar efter injektionen. Du ska inte exponera den behandlade ytan för sol två veckor efter behandlingstillfället då detta kan orsaka missfärgning av huden.
Använd gärna stödstrumpor första veckan efter behandlingen. Ådernäten kan bli mer framträdande direkt efter behandlingen och variera i färg från rött, till blått, sedan brunt för att slutligen blekas bort inom 6-8 veckor. Det går inte att garantera att alla kärl försvinner och nybildning av ådernät kan uppkomma om du har ärftlighet för det. Hos vissa kan injektionerna behöva upprepas med några års mellanrum även om hållbarheten av behandlingen generellt sett är lång. För bästa resultat bör sklerosering underhållas efter behov hos varje individ.

Kontraindikationer

  • Gravid eller ammande
  • Allergi mot Lauromakrogol 400
  • Diabetes
  • Behandling med blodförtunnande medicin
Kristina Budin, Leg. sjuksköterska utför Sklerosering mot ytliga blodkärl på benen

Kontakta kliniken för ytterligare råd eller boka en tid för en konsultation.